A Safe Laser szabadalom - Dr. Rózsa Károly MTA

Dr. Rózsa Károly MTA

50 év kutatási munkája a lézerfizika területén a KFKI-ban (ma Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont)

 

Dr. Rózsa Károly MTA

Mi a különbség a Safe Laser berendezések és a polarizált fényű lámpák között?

Dr. Rózsa Károly MTA

előadás a Magyar Balneológiai Egyesület 2014. évi nagygyűlésén

A Safe Laser biztonságtechnikai besorolás:

A lézer készülék osztályozása az MSZ EN 60825-1 „Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai” szabvány szerint készült. Az osztályozáshoz a szabvány szórt sugárzásra előírt követelményeit alkalmaztuk.
A Safe Laser lámpának egy új, szabadalommal védett különleges lézer fényforrása van, mely a többi lézerekhez hasonlóan poláros, koherens, monokromatikus fényt sugároz, de a hagyományos lézerekkel ellentétben a fénye nem párhuzamos (szórt) és optikailag sem lehet pontszerűvé fókuszálni.Ezt az új technológiát hívjuk „Safe Laser Light”-nak (SLL)  azaz   „Biztonságos Lézer Fény”-nek. (Szabadalom iktató szám: 2103448)

A mérést és az osztályozást végezte:

Wigner Fizikai Kutató Központ Optikai Laboratórium (volt KFKI-SZFKI)

A mérés menete:

A mérést az MSZ EN 60825-1 szabványban előírt mérési utasítás alapján végezték, ami a következő:
A szórófelülettől 35 mm-re elhelyezett 7 mm átmérőjű  diafragmától 1 m távolságban elhelyezett 3.5 mm átmérőjű diafragma mögött  kilépő fényteljesítményt mértük. Eredményként 4×10-4 W teljesítményt kaptunk, ami alapján 2-es osztályba soroltuk a berendezést.A „Safe Laser Light” fejlesztésénél  – a szabvány által előírt méréseken túl – vizsgáltuk, hogy egy gyűjtő lencsével milyen teljesítmény sűrűséget lehet a szemben elérni.  Mérésünk alapján 2500-szor kisebb a „Safe Laser Light” teljesítmény sűrűsége, mint egy azonos teljesítményű párhuzamos lézersugáré, tehát biztonságosabban lehet használni.

A készülék műszaki adatai:

 • A fényforrás maximális teljesítménye: 150 mW
 • A fényforrásból kilépő fény: szórt sugárzás
 • Hullámhossz: 660 nm (piros)

A 2-es osztályba tartozó lézerek biztonsági előírásai:

A lézerberendezés által kibocsátott sugárzás nem veszélyes a szemre, mert a szem automatikus pislogási reflexe (aminek 0,25s a reakcióideje) védelmet biztosít. Nincs szükség  védőeszközre (pl. védőszemüveg), ha nincsoptikai eszköz (pl. gyűjtőlencse) közbeiktatva.

„Mester Endre professzor a 60-as évek második felében fedezte fel, hogy a kisintenzitású He-Ne lézerfény hatására addig nem gyógyuló sebeket (ezek főleg lábszárfekély és felfekvéses sebek voltak) be lehetett gyógyitani. Abban az időben a lézerek kutatása mellett Mester professzornak segítettem és a fény fizikai jellemzőinek ismerete miatt kellettem.

A gyógyításban használt gázlézerek fényének számos különleges tulajdonsága van, melyek eltérnek a hagyományos fényforrások fényétől. Ennak fénynek a sávszélessége nagyon kicsi (egyszínű), lineárisan polarizált, és a fény hullámtermészete sokkal egyértelműbb, mint a hagyományos fényforrásoké. A fizikusok persze rögtön megkérdezték, hopgy a lézerfény melyik tulajdonsága okozza a sebek gyógyulását, hiszen az egyszerű napfényre kitett sebeknél ilyen gyógyító hatást nem tapasztaltunk. A kérdés ma sincs egyértelműen eldöntve, valószínüleg többféle hatás is segíti a sebek gyógyulását.

Polarizált fény felfedezése

Egy kézenfekvő kérdés volt, hogy a lézerek polarizált fényének van-e hatása. Egy átalakított diavetítővel melyben meghagytuk a szélessávú piros fényt, melyet polarizáltunk is, sikerült, orvosi felügyelet mellett, egyik ismerősömnem gyógyuló lábszárfekélyét begyógyítani. Ezen eredmény alapján széleskörű vizsgálatok indultak, és a polarizált fényű lámpák (Evolight, Bioptron, Infrapol, stb) széleskörben eltejedtek. A módszerről szólószabadalomban társfeltaláló vagyok. Polarizált fényű lámpákkal sok betegen lehetett segíteni. Ezen lámpák népszerűségüket annak köszönhették, hogy a gázlézerek korlátozottan voltak elérhetőek és nagyon drágák is voltak. Arra kérdésre, hogy ezek a lámpák gyógyhatásukat tekintve mennyire egyenértéküek a lézerekkel,  ma sem tudjuk a választ, az azonban tény. hogyszámos esetben, amikor a poláros fényű lámpa nem segített, lézerrel sikerült eredményt elérni.

Új diemnzió – olcsó lézerek

Az eltelt 40 év alatt a szilárdtestfizika fejlődésének eredményképpen megjelenetek afélvezetőlézerek (dióda lézer), melyek olcsóbbak, teljesítményük sokkal nagyobb mint a He-Ne lézernek, és sokkal egyszerűbbek is. Ezek a lézerek, bár közel sem annyira egyszínüek, fényük esetenként nem is polarizált, és a fény hullámtulajdonsága sem annyira hangsúlyozott, a gyógyászatban viszont igen hatékonynak bizonyultak, és teljesen kiszorították a kezdeti gázlézereket. Ugyanakkor megjelentek a szintén gyógyító nem-lézer félvezető fényorrások (LED-ek) is a gyógyításban. Az a tény hogy a félvezető fényforrások ennyire hatékonyak, számos további érdekes kérdést vet fel. Ezek a kerdések (plazmafizikai kutatásaim mellett), ma is kutatásom tárgyát képezik.”

A Safe Laser Dr Rózsa Károly találmánya.

Iskola:

 • Perik Lajos vegyipari technikum, BME vegyészmérnöki kar

Munkahely:

 • 1963-Központi Fizikai Kutatóintézetben (KFKI)

Tudományos kutatás, terület:

 • 1963-A spektroszkópiai osztályon kétatomos molekulák szinképének kutatásához optikai spekroszkópiai, vákuumtechnikai és gázkisülési ismeretek megszerzése. Ezek a kutatási tapasztalatok vezették el a gázlézerek kutatásának beindításához, amivel azóta foglalkozik

Egyetemi diplomamunka

 • Téma: He-Ne gázlézer technológiája és szinképének vizsgálata

Egyetemi doktori értekezés

 • Téma: lézerspektroszkópia,

Kandidátusi értekezés

 • Téma: lézercélokra kifejlesztett gázkisülések

Akadémiai Doktori értekezés

 • Téma: lézercélokra kifejlesztetett gázkisülésekben létrehozott távoli ultraibolya lézerek kutatása

Vendégkutató, vendégprofesszor

 • Szovjetúnió
  • Lebedev Fizikai Kutatóintázet, Moszkva
 • Ausztria
  • Innsbrucki Egyetem, Ionfizikai Intézet
 • Japán
  • Ibaraki Univesity
  • Nagoya University
 • Ausztrália
  • Monash University
 • Kanada
  • McMaster University
 • USA
  • University of Arizona, Univesity of New Mexico – Los Alamos Natl. Lab,
  • Colorado State University, JILA, (U. of Colorado and NIST).

Szabadalmai

 • 3 db gázlézer konstrukciórol szóló szabadalom
 • egy a poláros fényü lámpáról (konstrukció és alkalmazás) szóló szabadalom (BIOPTRON lámpa szabadalmának résztulajdonosa

Dr. Rózsa Károly MTA végezte el az első sikeres polárlámpás gyógyító kezelést Dr. Csizmadia Katalin felügyelete  mellett.

 

Jelen kutatás

 • lézer és plazmafizikai kutatásai
 • a fény biológiai-orvosi hatásának tanulmányozása

A Safe Laser berendezések Certiso által kiállított orvostechnikai minősítése

 

Ezek alapján lehet egészségpénztárakban elszámolni

 

Ez az engedély az egész EU-ra érvényes.